Tarım Sigortaları

 

  •  DOLU ile birlikte yangın,deprem,hortum,fırtına,sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybına karşı ayrıca meyveler için de ilaveten DON ve KALİTE KAYBI risklerine neden olduğu yine miktar kaybına karşı ürünlerinizi güvence altına alır.

  • Yukarıda yazılı teminatlar TARIM SİGORTALARI HAVUZU (Tarsim ) tarafından verilmekte olup,almak için Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması, bilgilerin her yıl yenilenmiş ve güncel olması gereklidir. Poliçe, sisteme girilmiş bilgiler dikkate alınarak tanzim edilir.

  • Hesaplanan primin %50'si Devlet tarafından karşılanır.

  • Devletin ödeyeceği kısım düşüldükten sonra kalan kısmını ödeyecek olan sigortalıdan primin %25'i peşin, geriye alan kısmı ise hasat sonunda tahsil edilir.

  • Yukarıda yazılı risklerden herhangi biri gerçekleştiğinde,Sigortalı Tarsime veya acentesine başvurarak,hasarın belirlenmesi için Eksper talebinde bulunur. Hasar oranı belirlendikten sonra kanuni kesinti ve muafiyetlerden sonra hasar ödemesi Tarsim tarafından sigortalıya yapılır.